2ος ΒΟΥΛΓΑΡΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

"ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ"

2nd BULGARIAN - GREEK CULTURAL MARATHON

"STONE AND WATER"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - INVITATION

ΑΦΙΣΑ - POSTER

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PARTICIPATION AWARD

ARTIST: EVANGELIA PAPANASTASATOU

She is participating at the 2nd Bulgarian - Greek cultural marathon at the center of Sofia - Bulgaria.

The Cultural Marathon "STONE AND WATER" SOFIA 2023, dedicated to the unique beauty of the Balkans, this year includes a TRIBUTE to the 100th anniversary of the birth of Maria Callas.

IT WILL BE THREE DAYS and will take place on Friday 8, Saturday 9 and Sunday 10 September 2023 as follows: * 08.09.2023 (Friday) - Cultural Marathon "STONE AND WATER" SOFIA 2023 at the Ancient Cultural and Communication Complex "Serdika", Zone "Largo" (in the center of Sofia) * 09.09.2023 (Saturday) - creative meeting with Greek schools * 10.09.2023 (Sunday) - excursion in which part of the program of the Cultural Marathon is planned to be presented

This Project is organized by the cultural Association "ART PREMIERA" chaired by Yurka Raycheva, author and organizer of the overall project.

The project is under the auspices of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Athens and the Embassy of the Republic of Greece in Sofia.

For more information you can send a mail to mrs. Yurka Raychevaraycheva1961@gmail.com

ΠΕΤΡΑ & ΝΕΡΟ - STONE & WATER | 2nd Bulgarian-Greek cultural marathon || Artist: DIANA NASIOPOULOU


ARTIST: DIANA NASIOPOULOU

She is participating at the 2nd Bulgarian - Greek cultural marathon at the center of Sofia - Bulgaria.


The Cultural Marathon "STONE AND WATER" SOFIA 2023, dedicated to the unique beauty of the Balkans, this year includes a TRIBUTE to the 100th anniversary of the birth of Maria Callas.

IT WILL BE THREE DAYS and will take place on Friday 8, Saturday 9 and Sunday 10 September 2023 as follows:

* 08.09.2023 (Friday) - Cultural Marathon "STONE AND WATER" SOFIA 2023 at the Ancient Cultural and Communication Complex "Serdika", Zone "Largo" (in the center of Sofia)

* 09.09.2023 (Saturday) - creative meeting with Greek schools

* 10.09.2023 (Sunday) - excursion in which part of the program of the Cultural Marathon is planned to be presented

This Project is organized by the cultural Association "ART PREMIERA" chaired by Yurka Raycheva, author and organizer of the overall project.

The project is under the auspices of the Embassy of the Republic of Bulgaria in Athens and the Embassy of the Republic of Greece in Sofia.

For more information you can send a mail to mrs. Yurka Raycheva

raycheva1961@gmail.com


Music of video credits: A Time Forgotten by Darren Curtis | https://www.darrencurtismusic.com/Music promoted on https://www.chosic.com/free-music/all/Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)https://creativecommons.org/licenses/..."ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ", ΒΟΥΛΓΑΡΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ O ΒΟΥΛΓΑΡΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ "ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ", είναι ένας πολιτιστικός μαραθώνιος που πραγματοποείται προς τιμήν της μοναδικής ομορφιάς της βαλκανικής φύσης, που γέννησε την πρωτοτυπία της ζωής σε αυτά τα εδάφη.Περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες δημιουργικές παραστάσεις μουσικής, θεατρικής, χορευτικής και καλλιτεχνικής - εφαρμοσμένης ΤΕΧΝΗΣ και τεχνικής φύσης και θα πραγματοποιηθούν σε: * Σόφια - 2 Σεπτεμβρίου 2022 στη σκηνή του Αυθεντικού Πολιτιστικού και Επικοινωνιακού Συγκροτήματος "Σέρδικα" Χώρος Λάργκού Κάτω Επιπέδου. * Πομόριε - 4 Σεπτεμβρίου (Κυριακή) 2022 σε NH "Svetlina 1939".Το έργο υλοποιείται από τον Σύλλογο "ART PREMIERA" με πρόεδρο την κ. Yurka Raycheva, συγγραφέα και διοργανώτρια του έργου


"КАМЪК И ВОДА", Българо - Гръцки културен маратон, който се провежда в чест на уникалната красота на Балканската природа, родила самобитността на живота по тези земи. Той включва интересни творчески изяви от музикално, театрално, танцово и художествено- приложно изкуство и се проведе в София - 2 септември (петък) на сцената на Античен културно - комуникационен комплекс "Сердика", Зона "Ларго" и в Поморие - 4 септември (неделя) 2022 год. на сцената НЧ "Светлина 1939". Проектът се реализира от Сдружение "АРТ ПРЕМИЕРА" с председател г-жа Юрка Райчева, автор и организатор на проекта.


music of the video - credits: Sovereign by Kevin MacLeod | https://incompetech.com/Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/Creative Commons CC BY 3.0https://creativecommons.org/licenses/...