μαμά - mama | 5th OnLine Exhibition | Project: 12months | ARTonline @ www.art-profiles.net

be PART

of ART

PROJECT: 12months - ARTonline

MAY on line exhibition - "μαμά - mama"
is presented @ the following link:
https://www.art-profiles.net/449283185

The exhibition in a FLIP BOOK edition

Pls, click on the following link and watch the exhibition as an online FLIP BOOK:

μαμά - mama | Διαδικτυακή έκθεση ΜΑΪΟΥ| Project: 12months - ARTonline - ΤΕΧΝΗ στο διαδίκτυο

be PART

of ART

Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς

Ο Μάιος χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια ημέρα της μητέρας ή όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε «γιορτή της μητέρας». Η γιορτή της μητέρας είναι κινητή εορτή και στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Για το 2021 η γιορτή της μητέρας πέφτει την Κυριακή 9 Μαΐου.

Στην έκθεση του ΜΑΪΟΥ, οι εικαστικοί καλούνται να στείλουν έργα που έχουν σχέση με τη μητέρα που μπορεί να μην είναι μόνο η ανθρώπινη μητέρα, αλλά και η μητέρα ΦΥΣΗ ή το κάθε πλάσμα που έχει το ρόλο της μητέρας στη φύση.

Οι φωτογραφίες των έργων καθώς και τα στοιχεία τους στέλνονται στο mail: dimitriolazarou@gmail.com

Αποστολή συμμετοχών έως 25 ΜΑΪΟΥ!!!

Κάθε εικαστικός συμμετέχει με ένα έργο.

Η συμμετοχή στην έκθεση είναι ΔΩΡΕΑΝ!!!

Χρυσούλα Ξυνέλη - Chrisoula Xineli | Μητρότητα - Maternity | 70x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: chrisxineli@gmail.com | FB: chris xineli

Χρυσούλα Ξυνέλη - Chrisoula Xineli | Μητρότητα - Maternity | 70x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: chrisxineli@gmail.com | FB: chris xineli

Δώρα Πασαλόγλου - Dora Passaloglou | Γλυκιά προσμονή - Sweet Anticipation | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: dora.passaloglou@gmail.com

Δώρα Πασαλόγλου - Dora Passaloglou | Γλυκιά προσμονή - Sweet Anticipation | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: dora.passaloglou@gmail.com

μαμά - mama | MAY Online exhibition | Project: 12months - ARTonline

be PART

of ART

OPEN CALL FOR ARTISTS

May is well known for the World Mother's Day or as we are used to calling it "Mother's Day".

In Greece it is celebrated every year on the second Sunday of May.

For 2021, Mother's Day falls on Sunday, May 9.

In the MAY exhibition, the artists are invited to send artworks related to the mother who may not only be the human mother, but also the mother NATURE or any creature that has the role of mother in nature.

The photos of the artworks as well as their details (title, dimensions etc.) are sent to the mail: dimitriolazarou@gmail.com

Submission of entries until MAY 25 !!!

Each artist participates with an artwork.

Participation in the exhibition is FREE !!!

Chrisoula Xineli - Maternity - VIDEO PRESENTATION

Chrisoula Xineli - Maternity - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Dora Passaloglou - Sweet anticipation - VIDEO PRESENTATION

Dora Passaloglou - Sweet anticipation - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Antinea Boletsi | Eleni - Ilias | 40x30cm | Oil on canvas | mail: antinea.b@gmail.com | Instagram: antineaboletsi_art | FB: Antinea Boletsi Art

Antinea Boletsi | Eleni - Ilias | 40x30cm | Oil on canvas | mail: antinea.b@gmail.com | Instagram: antineaboletsi_art | FB: Antinea Boletsi Art

Antinea Boletsi - Eleni - Ilias - VIDEO PRESENTATION

Antinea Boletsi - Eleni - Ilias - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Ευτυχία Τουρναβίτη - Eftihia Tournaviti | My mother's heart | 40x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: eftihia_alive@hotmail.com

Ευτυχία Τουρναβίτη - Eftihia Tournaviti | My mother's heart | 40x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: eftihia_alive@hotmail.com

Helena Kandilaki | Endless love | 70x100cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: elekandi43@gmail.com

Helena Kandilaki | Endless love | 70x100cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: elekandi43@gmail.com

Βασιλική Βοσινάκη - Vasiliki Vosinaki | Μητέρα ...για πάντα - Mother ... forever | Ακρυλικό - Acrylic | mail: vasilikivosinaki@yahoo.gr

Βασιλική Βοσινάκη - Vasiliki Vosinaki | Μητέρα ...για πάντα - Mother ... forever | Ακρυλικό - Acrylic | mail: vasilikivosinaki@yahoo.gr

Κατερίνα Χρανιώτη - Katerina Chranioti | H αγκαλιά της μάνας - Mother's embrace | 70x50cm | Ξηρά παστέλ σε χαρτί - Dry pastels on paper | mail: kat_chranioti@yahoo.gr

Κατερίνα Χρανιώτη - Katerina Chranioti | H αγκαλιά της μάνας - Mother's embrace | 70x50cm | Ξηρά παστέλ σε χαρτί - Dry pastels on paper | mail: kat_chranioti@yahoo.gr

Ελευθερία Γεωργιάδου - Eleftheria Georgiadou | Μάνα - Φυγή - Mother - Escape | 70x90cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: eleftheriah@cytanet.com.cy

Ελευθερία Γεωργιάδου - Eleftheria Georgiadou | Μάνα - Φυγή - Mother - Escape | 70x90cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: eleftheriah@cytanet.com.cy

Μπετίνα Κατσαΐτου - Betina Katsaitou | Αγκαλιά - Hug | 70x50cm | Υδατογραφία - Watercolor | mail: betinasgallery@gmail.com

Μπετίνα Κατσαΐτου - Betina Katsaitou | Αγκαλιά - Hug | 70x50cm | Υδατογραφία - Watercolor | mail: betinasgallery@gmail.com

Eftihia Tournaviti - My mother's heart - VIDEO PRESENTATION

Eftihia Tournaviti - My mother's heart - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Helena Kandilaki - Endless love - VIDEO PRESENTATION

Helena Kandilaki - Endless love - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Vasiliki Vosinaki - Mother... forever - VIDEO PRESENTATION

Vasiliki Vosinaki - Mother... forever - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Katerina Chranioti - Mother's embrace - VIDEO PRESENTATION

Katerina Chranioti - Mother's embrace - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Eleftheria Georgiadou - Mother - Escape - VIDEO PRESENTATION

Eleftheria Georgiadou - Mother - Escape - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Betina Katsaitou - Hug - VIDEO PRESENTATION

Betina Katsaitou - Hug - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Σταυρούλα Χαντζή - Stavroula Chantzi | Know your Limits/2 | 50x70cm | Ξυλομπογιές ακουαρέλας σε χαρτί -  Watercolor pencils on paper

Σταυρούλα Χαντζή - Stavroula Chantzi | Know your Limits/2 | 50x70cm | Ξυλομπογιές ακουαρέλας σε χαρτί - Watercolor pencils on paper

Stavroula Chantzi - Know your Limits/2 - VIDEO PRESENTATION

Stavroula Chantzi - Know your Limits/2 - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Σταυρούλα Μητσάκου - Stavroula Mitsakou | Toula - yesterday | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: mitsakoust6@gmail.com

Σταυρούλα Μητσάκου - Stavroula Mitsakou | Toula - yesterday | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: mitsakoust6@gmail.com

Μάγδα Μαδεμλή - Magda Mademli | Isolation | 30x21cm | Ακουαρέλα σε χαρτί - Watercolor on paper | mail: magmad@gmail.com

Μάγδα Μαδεμλή - Magda Mademli | Isolation | 30x21cm | Ακουαρέλα σε χαρτί - Watercolor on paper | mail: magmad@gmail.com

Stella CaviART | Λατρεία γης - Land worship | 50x50cm | Ακρυλικά και λάδια σε καμβά - Acrylics and oil on canvas | mail: stella.caviart@gmail.com

Stella CaviART | Λατρεία γης - Land worship | 50x50cm | Ακρυλικά και λάδια σε καμβά - Acrylics and oil on canvas | mail: stella.caviart@gmail.com

Αναστασία Ντόντη - Anastasia Ntonti | Απ-ουσία - Abscence (essence) | 50x40cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: ntontia@gmail.com

Αναστασία Ντόντη - Anastasia Ntonti | Απ-ουσία - Abscence (essence) | 50x40cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: ntontia@gmail.com

Χαριτίνη Θρασυβούλου - Charitini Thrasyvoulou | μαμά - mama | 60x60cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: tinathrasyvoulou@gmail.com

Χαριτίνη Θρασυβούλου - Charitini Thrasyvoulou | μαμά - mama | 60x60cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: tinathrasyvoulou@gmail.com

Stavroula Mitsakou - Toula Yesterday - VIDEO PRESENTATION

Stavroula Mitsakou - Toula Yesterday - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Magda Mademli - Isolation - VIDEO PRESENTATION

Magda Mademli - Isolation - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Stella CaviART - Land worship - VIDEO PRESENTATION

Stella CaviART - Land worship - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Anastasia Ntonti - Absence (essence) - VIDEO PRESENTATION

Anastasia Ntonti - Absence (essence) - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Charitini Thrasyvoulou - mama - VIDEO PRESENTATION

Charitini Thrasyvoulou - mama - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Stella Sevastopoulos | Madonna and child | 50x40cm | Watercolor on paper | SITE: www.stellasevastopoulos.com | mail: stelsevas@yahoo.com

Stella Sevastopoulos | Madonna and child | 50x40cm | Watercolor on paper | SITE: www.stellasevastopoulos.com | mail: stelsevas@yahoo.com

Stella Sevastopoulos - Madonna and child - VIDEO PRESENTATION

Stella Sevastopoulos - Madonna and child - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Sandra Fourlis | Untitled | 126x104cm | Collage and acrylic paint on wood

Sandra Fourlis | Untitled | 126x104cm | Collage and acrylic paint on wood

Sandra Fourlis - VIDEO PRESENTATION

Sandra Fourlis - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Ήβη Γαβριηλίδη - Ivi Gabrielides | Great mother | 90x50cm | Λάδι σε ξύλο - Oil on wood | mail: ivigabrielides@gmail.com

Ήβη Γαβριηλίδη - Ivi Gabrielides | Great mother | 90x50cm | Λάδι σε ξύλο - Oil on wood | mail: ivigabrielides@gmail.com

Ivi Gabrielides - Great mother - VIDEO PRESENTATION

Ivi Gabrielides - Great mother - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Δημήτρης Πετρόπουλος - Dimitris Petropoulos | Φροντίδα - Care | Ακουαρέλα - Watercolor | mail: jpetropou@gmail.com

Δημήτρης Πετρόπουλος - Dimitris Petropoulos | Φροντίδα - Care | Ακουαρέλα - Watercolor | mail: jpetropou@gmail.com

Βιβή Μεντζελοπούλου - Vivi Mentjelopoulou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 60x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: vmentjel@gmail.com

Βιβή Μεντζελοπούλου - Vivi Mentjelopoulou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 60x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: vmentjel@gmail.com

Dimitris Petropoulos - Care - VIDEO PRESENTATION

Dimitris Petropoulos - Care - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Vivi Mentjelopoulou - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Vivi Mentjelopoulou - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Λίζα Μέρλιν Βασιλάτου - Liza Merlin Vasilatou | Γλυκός ύπνος - Sweet sleep | 25x17,5cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: lizamerv@gmail.com

Λίζα Μέρλιν Βασιλάτου - Liza Merlin Vasilatou | Γλυκός ύπνος - Sweet sleep | 25x17,5cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: lizamerv@gmail.com

Κατερίνα Πουλιάση - Katerina Pouliasi | Ατενίζοντας το άγνωστο - Looking at the unknown | 60x50cm | Ελαιογραφία - Oil painting | mail: kat.poul@gmail.com

Κατερίνα Πουλιάση - Katerina Pouliasi | Ατενίζοντας το άγνωστο - Looking at the unknown | 60x50cm | Ελαιογραφία - Oil painting | mail: kat.poul@gmail.com

Liza Merlin Vasilatou - Sweet sleep - VIDEO PRESENTATION

Liza Merlin Vasilatou - Sweet sleep - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Katerina Pouliasi - Looking at the unknown - VIDEO PRESENTATION

Katerina Pouliasi - Looking at the unknown - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Αναστασία Ανθρακοπούλου - Anastasia Anthrakopoulou | Θάλασσα μάνα  - Mother sea | 50x50cm | Ελαιογραφία σε καμβά - Oil on canvas | mail: anaststam5@gmail.com

Αναστασία Ανθρακοπούλου - Anastasia Anthrakopoulou | Θάλασσα μάνα - Mother sea | 50x50cm | Ελαιογραφία σε καμβά - Oil on canvas | mail: anaststam5@gmail.com

Anastasia Anthrakopoulou - Mother sea - VIDEO PRESENTATION

Anastasia Anthrakopoulou - Mother sea - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Eva Soldatos | Mother Nature | 50x70cm | Collage | mail: e.soldatos@gmail.com

Eva Soldatos | Mother Nature | 50x70cm | Collage | mail: e.soldatos@gmail.com

Eva Soldatos | Mother Nature | VIDEO RPESENTATION

Eva Soldatos | Mother Nature | VIDEO RPESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Ελένη Μπάνου - Eleni Banou | Waiting a new life | 70x50cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: eleni.banou1963@gmail.com

Ελένη Μπάνου - Eleni Banou | Waiting a new life | 70x50cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: eleni.banou1963@gmail.com

Μαρία Βλασερού - Maria Vlasseros | A hug | 40x30cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: vmaria044@gmail.com | FB: https://www.facebook.com/mvlass2013/

Μαρία Βλασερού - Maria Vlasseros | A hug | 40x30cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: vmaria044@gmail.com | FB: https://www.facebook.com/mvlass2013/

Γιώτα Κωνσταντάρα - Giota Konstantara | Mother Mary | 20x30cm | Photography | mail: g.konstantara82@gmail.com

Γιώτα Κωνσταντάρα - Giota Konstantara | Mother Mary | 20x30cm | Photography | mail: g.konstantara82@gmail.com

Αγγελική Παπακωνσταντίνου - Angeliki Papakonstantinou | Η Μάνα - Mother | 45x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: apapakost@gmail.com

Αγγελική Παπακωνσταντίνου - Angeliki Papakonstantinou | Η Μάνα - Mother | 45x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: apapakost@gmail.com

Ειρήνη Δούναβη - Eirini Dounavi | Δημιουργία - Creation | 120x100cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: edounavi@saintpaul.gr

Ειρήνη Δούναβη - Eirini Dounavi | Δημιουργία - Creation | 120x100cm | Ακρυλικά - Acrylics | mail: edounavi@saintpaul.gr

Βικτώρια Κατρή - Victoria Katri | Σύγχρονη μητερα (διχασμένη μητρότητα) - Modern mother (divided motherhood)| 37x35cm | Ψηφιδωτό , Μικτή τεχνική - Mosaic, Mixed media | mail: viktoriaka7@gmail.com

Βικτώρια Κατρή - Victoria Katri | Σύγχρονη μητερα (διχασμένη μητρότητα) - Modern mother (divided motherhood)| 37x35cm | Ψηφιδωτό , Μικτή τεχνική - Mosaic, Mixed media | mail: viktoriaka7@gmail.com

Μαρία Γραμματικού - Maria Grammatikou | Η Παναγία και ο Χριστός - Holly mother and Jesus Christ | 26x20cm | Κεραμικό γλυπτό - Ceramic sculpture | mail: mariagrammatik@gmail.com | FB: Maria Grammatikou | Linkedin: Μαρία Γραμματικού

Μαρία Γραμματικού - Maria Grammatikou | Η Παναγία και ο Χριστός - Holly mother and Jesus Christ | 26x20cm | Κεραμικό γλυπτό - Ceramic sculpture | mail: mariagrammatik@gmail.com | FB: Maria Grammatikou | Linkedin: Μαρία Γραμματικού

Σοφία Μητράκη - Sophia Mitraki | Χωρίς τίτλο - Untitled | 45x35cm | Πυρογραφία σε ξύλο - Pyrography on wood | mail: sophiaartist@yahoo.gr

Σοφία Μητράκη - Sophia Mitraki | Χωρίς τίτλο - Untitled | 45x35cm | Πυρογραφία σε ξύλο - Pyrography on wood | mail: sophiaartist@yahoo.gr

Tassa Μπιτσάνη Πέτρου - Tassa Bitsani Petrou | Οραματισμός - Visualization | 95x65cm | Λάδι, ακρυλικό - Oil, acrylic | mail: tassabitsani@gmail.com

Tassa Μπιτσάνη Πέτρου - Tassa Bitsani Petrou | Οραματισμός - Visualization | 95x65cm | Λάδι, ακρυλικό - Oil, acrylic | mail: tassabitsani@gmail.com

Δόμνα Μπέτσιου - Domna Betsiou | Ζοφερές σκέψεις. Μάνα πολέμων οικονομικών συμφερόντων - Gloomy thoughts. Mother of wars of financial interests | 70x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: domna.betsiou@gmail.com

Δόμνα Μπέτσιου - Domna Betsiou | Ζοφερές σκέψεις. Μάνα πολέμων οικονομικών συμφερόντων - Gloomy thoughts. Mother of wars of financial interests | 70x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: domna.betsiou@gmail.com

Σοφία Απτόσογλου - Sofia Aptosoglou | Mama, a giver and teacher of life | 68,5x16,5cm | Acrylic, laque and enamel paint (applied with chinese painting and calligraphy brush) on merchants' cloth-keeping wooden board | mail: sofia_apt@hotmail.com

Σοφία Απτόσογλου - Sofia Aptosoglou | Mama, a giver and teacher of life | 68,5x16,5cm | Acrylic, laque and enamel paint (applied with chinese painting and calligraphy brush) on merchants' cloth-keeping wooden board | mail: sofia_apt@hotmail.com

Gros Rouge | Nana on holiday | A4 size mounted to A3 and drawn using oil based pencils | FB and INSTAGRAM: grosrougeart | mail: grosrouge@outlook.com

Gros Rouge | Nana on holiday | A4 size mounted to A3 and drawn using oil based pencils | FB and INSTAGRAM: grosrougeart | mail: grosrouge@outlook.com

Μαίρη Τριβιζά - Mairi Triviza | Μητρότητα - Αέναη αγάπη - Motherhood - Eternal love | 100x70 cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: mairytriviza@gmail.com

Μαίρη Τριβιζά - Mairi Triviza | Μητρότητα - Αέναη αγάπη - Motherhood - Eternal love | 100x70 cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: mairytriviza@gmail.com

Ανδρούλα Νεοφύτου - Androula Neophytou | Θηλασμός - Breastfeeding | 80x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: andneophytou@hotmail.com

Ανδρούλα Νεοφύτου - Androula Neophytou | Θηλασμός - Breastfeeding | 80x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: andneophytou@hotmail.com

Φωτεινή Παππά - Fotini Pappa |  I Am Sorry-covid19 | 56x76cm | Μολύβια / Ακουαρέλα - Pencils / Watercolor | mail: tklonis@otenet.gr

Φωτεινή Παππά - Fotini Pappa | I Am Sorry-covid19 | 56x76cm | Μολύβια / Ακουαρέλα - Pencils / Watercolor | mail: tklonis@otenet.gr

Ιώ Παππά - Io Pappa | Το θαύμα - The Miracle | 50x35cm | Κάρβουνο σε χαρτί σχεδίου  - Charcoal on drawing paper | mail: sotiriakoriatopoulou1@gmail.com

Ιώ Παππά - Io Pappa | Το θαύμα - The Miracle | 50x35cm | Κάρβουνο σε χαρτί σχεδίου - Charcoal on drawing paper | mail: sotiriakoriatopoulou1@gmail.com

Μαρία Ντάρλα - Maria Darla | Η ζωή σου, ζωή μου - Your life, My life | 60x80cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: maria.darla2@yahoo.gr

Μαρία Ντάρλα - Maria Darla | Η ζωή σου, ζωή μου - Your life, My life | 60x80cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: maria.darla2@yahoo.gr

Κατερίνα Θεοδωρίδου - Katerina Theodoridou | The mother | 50x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: katerinatheodoridou64@yahoo.com

Κατερίνα Θεοδωρίδου - Katerina Theodoridou | The mother | 50x40cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: katerinatheodoridou64@yahoo.com

Πόπη Παλατιανού - Popi Palatianou | Μητέρα - Mother | 50x35cm | Σκόνες με ρητίνη - Resin powders | mail: popi.palatianou@gmail.com

Πόπη Παλατιανού - Popi Palatianou | Μητέρα - Mother | 50x35cm | Σκόνες με ρητίνη - Resin powders | mail: popi.palatianou@gmail.com

Ευαγγελία Βεκιαροπούλου - Evangelia Vekiaropoulou | Η μαμά μου - My mom | 40x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: anemoesaorion@gmail.com

Ευαγγελία Βεκιαροπούλου - Evangelia Vekiaropoulou | Η μαμά μου - My mom | 40x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: anemoesaorion@gmail.com

Anastasia Sachtaridou | Early morning | 40x30 | Digital art | mail: anastasiasachtaridou@gmail.com

Anastasia Sachtaridou | Early morning | 40x30 | Digital art | mail: anastasiasachtaridou@gmail.com

Χριστίνα Σαββατιανού - Christina Savvatianou | Always inside my heart | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | mail: plektani8@gmail.com | Facebook page: Plektani - Art - plektaniart | Instagram: paraxeno_daimonio

Χριστίνα Σαββατιανού - Christina Savvatianou | Always inside my heart | Ακρυλικά σε χαρτί - Acrylics on paper | mail: plektani8@gmail.com | Facebook page: Plektani - Art - plektaniart | Instagram: paraxeno_daimonio

Ματίνα Σιώκη - Matina Sioki | Με την καρδιά μου σε ντύνω - I dress you with my heart | 60x40cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: matinasioki@gmail.com

Ματίνα Σιώκη - Matina Sioki | Με την καρδιά μου σε ντύνω - I dress you with my heart | 60x40cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: matinasioki@gmail.com

Βάσια Κακαβούλη - Vasia Kakavouli | Αν φωνάξω μάνα θα ακουστεί όλος ο παράδεισος - If I call mother I will hear the whole paradise | 80x70cm | Λάδι - Oil painting | mail: vasiakkvl@hotmail.com

Βάσια Κακαβούλη - Vasia Kakavouli | Αν φωνάξω μάνα θα ακουστεί όλος ο παράδεισος - If I call mother I will hear the whole paradise | 80x70cm | Λάδι - Oil painting | mail: vasiakkvl@hotmail.com

Καίτη Πανάγου - Kaiti Panagou | Αγαπημένη μου μαμά - My dear mom | 39x29cm | Καφές (ρόφημα) και ύδροχρωμα - Coffee and watercolor | mail: panagou.ka@hotmail.com

Καίτη Πανάγου - Kaiti Panagou | Αγαπημένη μου μαμά - My dear mom | 39x29cm | Καφές (ρόφημα) και ύδροχρωμα - Coffee and watercolor | mail: panagou.ka@hotmail.com

Αγγελική Παργινού Τσιώτση - Angeliki Parginou Tsiotsi | Η μητέρα της μητέρας μου (η γιαγιά μου) - My mother's mother (my grandmother) | 20x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: chryssa.tsiotsi@gmail.com

Αγγελική Παργινού Τσιώτση - Angeliki Parginou Tsiotsi | Η μητέρα της μητέρας μου (η γιαγιά μου) - My mother's mother (my grandmother) | 20x30cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: chryssa.tsiotsi@gmail.com

Eleni Banou - Waiting a new life - VIDEO PRESENTATION

Eleni Banou - Waiting a new life - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Maria Vlasseros - A hug - VIDEO PRESENTATION

Maria Vlasseros - A hug - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Giota Konstantara - Mother Mary - VIDEO PRESENTATION

Giota Konstantara - Mother Mary - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Angeliki Papakonstantinou - Mother - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Papakonstantinou - Mother - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Eirini Dounavi - Creation - VIDEO PRESENTATION

Eirini Dounavi - Creation - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

VICTORIA KATRI - Modern mother (divided motherhood) - VIDEO PRESENTATION

VICTORIA KATRI - Modern mother (divided motherhood) - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Maria Grammatikou - Holly mother and Jesus Christ - VIDEO PRESENTATION

Maria Grammatikou - Holly mother and Jesus Christ - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Sophia Mitraki - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Sophia Mitraki - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Tassa Bitsani Petrou - Visualization - VIDEO PRESENTATION

Tassa Bitsani Petrou - Visualization - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Domna Betsiou - Gloomy thoughts. Mother of wars of financial interests - VIDEO PRESENTATION

Domna Betsiou - Gloomy thoughts. Mother of wars of financial interests - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Sofia Aptosoglou - Mama, a giver and teacher of life - VIDEO PRESENTATION

Sofia Aptosoglou - Mama, a giver and teacher of life - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Gros Rouge - Nana on holiday - VIDEO PRESENTATION

Gros Rouge - Nana on holiday - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Mairi Triviza - Motherhood - Eternal love - VIDEO PRESENTATION

Mairi Triviza - Motherhood - Eternal love - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Androula Neophytou - Breastfeeding - VIDEO PRESENTATION

Androula Neophytou - Breastfeeding - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Fotini Pappa - I Am Sorry - covid19 - VIDEO PRESENTATION

Fotini Pappa - I Am Sorry - covid19 - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Io Pappa - The Miracle - VIDEO PRESENTATION

Io Pappa - The Miracle - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Maria Darla - Your life, My life - VIDEO PRESENTATION

Maria Darla - Your life, My life - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Katerina Theodoridou - The mother - VIDEO PRESENTATION

Katerina Theodoridou - The mother - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Popi Palatianou - Mother - VIDEO PRESENTATION

Popi Palatianou - Mother - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Evangelia Vekiaropoulou - My mom - VIDEO PRESENTATION

Evangelia Vekiaropoulou - My mom - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Anastasia Sachtaridou - Early morning - VIDEO PRESENTATION

Anastasia Sachtaridou - Early morning - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Christina Savvatianou - Always inside my heart - VIDEO PRESENTATION

Christina Savvatianou - Always inside my heart - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Matina Sioki - I dress you with my heart - VIDEO PRESENTATION

Matina Sioki - I dress you with my heart - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Vasia Kakavouli - If I call mother I will hear the whole paradise - VIDEO PRESENTATION

Vasia Kakavouli - If I call mother I will hear the whole paradise - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Kaiti Panagou - My dear mom - VIDEO PRESENTATION

Kaiti Panagou - My dear mom - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Angeliki Parginou Tsiotsi - My mother's mother (My grandmother) - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Parginou Tsiotsi - My mother's mother (My grandmother) - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Marialena Sarris | Kittens | 35x28cm | Watercolor | mail: info@marialenasarris.com

Marialena Sarris | Kittens | 35x28cm | Watercolor | mail: info@marialenasarris.com

Marialena Sarris - Kittens - VIDEO PRESENTATION

Marialena Sarris - Kittens - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Έλενα Αρσενίδου - Elena Arsenidou | Mother and child | Digital photo montage | mail: earsenidou@gmail.com | FB: Elena Arsenidou

Έλενα Αρσενίδου - Elena Arsenidou | Mother and child | Digital photo montage | mail: earsenidou@gmail.com | FB: Elena Arsenidou

Irini Kalogeraki | Australie 2019 | 80x60cm | Ακρυλικό - Acrylic | mail: irini.kalogeraki@online.d

Irini Kalogeraki | Australie 2019 | 80x60cm | Ακρυλικό - Acrylic | mail: irini.kalogeraki@online.d

Λίτσα Μάγκου Καραχάλιου - Litsa Magkou Karachaliou | Χωρία τίτλο - Untitled | 70x90cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: litsakara28@gmail.com

Λίτσα Μάγκου Καραχάλιου - Litsa Magkou Karachaliou | Χωρία τίτλο - Untitled | 70x90cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: litsakara28@gmail.com

Κατερίνα Σακελλαρίδη - Katerina Sakellaridi | Απέραντη αγάπη - Endless love | 50x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: asakellaride@gmail.com | FB: Kat Sakel

Κατερίνα Σακελλαρίδη - Katerina Sakellaridi | Απέραντη αγάπη - Endless love | 50x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: asakellaride@gmail.com | FB: Kat Sakel

Antri Pieri | Beautiful soul of the mother | 70x50cm | Oil painting | mail: pieriantri@gmail.com

Antri Pieri | Beautiful soul of the mother | 70x50cm | Oil painting | mail: pieriantri@gmail.com

Πυθαγόρας Γαλιάτσος - Pithagoras Galiatsos | Παναγία η βρεφοκρατούσα - Virgin Mary holding the baby | 40x30cm | Αυγοτέμπερα σε επεξεργασμένο καμβά - Egg tempera on processed canvas | mail: galiatsosp@gmail.com

Πυθαγόρας Γαλιάτσος - Pithagoras Galiatsos | Παναγία η βρεφοκρατούσα - Virgin Mary holding the baby | 40x30cm | Αυγοτέμπερα σε επεξεργασμένο καμβά - Egg tempera on processed canvas | mail: galiatsosp@gmail.com

Elena Arsenidou - Mother and child - VIDEO PRESENTATION

Elena Arsenidou - Mother and child - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Irini Kalogeraki - Australie 2019 - VIDEO PRESENTATION

Irini Kalogeraki - Australie 2019 - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Litsa Magkou Karachaliou - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Litsa Magkou Karachaliou - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Katerina Sakellaridi - Endless love - VIDEO PRESENTATION

Katerina Sakellaridi - Endless love - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Antri Pieri - Beautiful soul of the mother - VIDEO PRESENTATION

Antri Pieri - Beautiful soul of the mother - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Pithagoras Galiatsos - Virgin Mary holding the baby - VIDEO PRESENTATION

Pithagoras Galiatsos - Virgin Mary holding the baby - VIDEO PRESENTATION
@ ARTonline exhibition
μαμά - mama - MAYexhibition
@ www.art-profiles.net

Comments

06.05.2021 09:17

Ποπη Παλατιανοτ

Εξαιρετικά!