Ρένα Βαλλιάνου - Rena Vallianou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 70x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί - Mixed media on paper | FB: Rena Vallianou

Ρένα Βαλλιάνου - Rena Vallianou | Χωρίς τίτλο - Untitled | 70x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί - Mixed media on paper | FB: Rena Vallianou

Λίνα Δεληολάνη - Lina Deliolani | Wind of change | 120x100cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: pdeliola@yahoo.com

Λίνα Δεληολάνη - Lina Deliolani | Wind of change | 120x100cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: pdeliola@yahoo.com

Αγγέλα Ευθυμιάδη - Angela Efthimiadi | Pure Love | 110x72x10cm | Πηλός - Πλαστικό - Ακρυλικό σε καμβά - Clay - Plastic - Acrylic on canvas | mail: ang.chitos@gmail.com

Αγγέλα Ευθυμιάδη - Angela Efthimiadi | Pure Love | 110x72x10cm | Πηλός - Πλαστικό - Ακρυλικό σε καμβά - Clay - Plastic - Acrylic on canvas | mail: ang.chitos@gmail.com

Rena Vallianou - Untitled - VIDEO PRESENTATION

Rena Vallianou - Untitled - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Lina Deliolani - Wind of change | VIDEO PRESENTATION

Lina Deliolani - Wind of change | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Angela Efthimiadi - Pure Love - VIDEO PRESENTATION

Angela Efthimiadi - Pure Love - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αικατερίνη Πουλιάση - Aikaterini Pouliasi | Ανέλιξη - Evolution | 70x60cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | SITE:  http://www.pouliasikaterina.gr/

Αικατερίνη Πουλιάση - Aikaterini Pouliasi | Ανέλιξη - Evolution | 70x60cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | SITE: http://www.pouliasikaterina.gr/

Aikaterini Pouliasi - Evolution - VIDEO PRESENTATION

Aikaterini Pouliasi - Evolution - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Μίχου - Christina Michou | Spring time | 40x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί ακουαρέλας - Mixed media on watercolor paper | mail: christina_rab@yahoo.gr

Χριστίνα Μίχου - Christina Michou | Spring time | 40x50cm | Μικτή τεχνική σε χαρτί ακουαρέλας - Mixed media on watercolor paper | mail: christina_rab@yahoo.gr

Αγγελική Παργινού Τσιώτση - Angeliki Parginou Tsiotsi | Αμφισημία 2-1 / Ambiguity 2-1 | 30x25cm | Collage | mail: chryssa.tsiotsi@gmail.com

Αγγελική Παργινού Τσιώτση - Angeliki Parginou Tsiotsi | Αμφισημία 2-1 / Ambiguity 2-1 | 30x25cm | Collage | mail: chryssa.tsiotsi@gmail.com

Christina Michou - Spring time - VIDEO PRESENTATION

Christina Michou - Spring time - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Angeliki Parginou Tsiotsi - Ambiguity 2-1 / VIDEO PRESENTATION

Angeliki Parginou Tsiotsi - Ambiguity 2-1 / VIDEO PRESENTATION
@ ww.art-profiles.net

Ήβη Γαβριηλίδη - Ivi Gabrielides | Νέο όραμα - New vision | 60x50cm | Λάδι σε ξύλο, Μικτή τεχνική - Oil on wood, Mixed media | SITE: http://www.ivigabrielides.com/

Ήβη Γαβριηλίδη - Ivi Gabrielides | Νέο όραμα - New vision | 60x50cm | Λάδι σε ξύλο, Μικτή τεχνική - Oil on wood, Mixed media | SITE: http://www.ivigabrielides.com/

Ivi Gabrielides - New vision | VIDEO PRESENTATION

Ivi Gabrielides - New vision | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη - Maria-Euridice Ventouri | Χορο - Χρόνος / Dance-Time | 160x 180cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: emventouri@gmail.com

Μαρία Ευρυδίκη Βεντούρη - Maria-Euridice Ventouri | Χορο - Χρόνος / Dance-Time | 160x 180cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | mail: emventouri@gmail.com

Ιωάννα Καρδιακού - Ioanna Kardiakou | Μπλε περιστέρι - Blue bird | 80x90cm | Μικτή τεχνική - Ακρυλικά σε καμβά / Mixed media - Acrylics on canvas | mail: i.kardiakou@gmail.com | Instagram/ ioanna_kardiakou_art

Ιωάννα Καρδιακού - Ioanna Kardiakou | Μπλε περιστέρι - Blue bird | 80x90cm | Μικτή τεχνική - Ακρυλικά σε καμβά / Mixed media - Acrylics on canvas | mail: i.kardiakou@gmail.com | Instagram/ ioanna_kardiakou_art

Γιώργος Ηλιόπουλος - George Heliopoulos | Δελφοί - Delfoi | 70x120cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: painter.giorgosiliopoulos@gmail.com | Instagram page: george_iliopoulos_artist

Γιώργος Ηλιόπουλος - George Heliopoulos | Δελφοί - Delfoi | 70x120cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: painter.giorgosiliopoulos@gmail.com | Instagram page: george_iliopoulos_artist

Μαρία Τασσοπούλου - Maria Tassopoulou | Σύγχρονες Καρυάτιδες - Contemporary Caryatids | Digital Art | mail: m_tassopoulou@yahoo.gr | FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029207741

Μαρία Τασσοπούλου - Maria Tassopoulou | Σύγχρονες Καρυάτιδες - Contemporary Caryatids | Digital Art | mail: m_tassopoulou@yahoo.gr | FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008029207741

Ιάκωβος Κολλάρος - Iakovos Kollaros | Crab Nebula | 90x110cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | mail: iakovoskollaros@gmail.com

Ιάκωβος Κολλάρος - Iakovos Kollaros | Crab Nebula | 90x110cm | Ελαιογραφία - Oil on canvas | mail: iakovoskollaros@gmail.com

Κέλη Μελά - Keli Mela | Gods | 65x50cm | Κάρβουνο και μελάνι - Charcoal and ink | FB: Keli Mela

Κέλη Μελά - Keli Mela | Gods | 65x50cm | Κάρβουνο και μελάνι - Charcoal and ink | FB: Keli Mela

Maria Euridice Ventouri | Dance-Time | VIDEO PRESENTATION

Maria Euridice Ventouri | Dance-Time | VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ioanna Kardiakou - Blue bird - VIDEO PRESENTATION

Ioanna Kardiakou - Blue bird - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

George Heliopoulos - Delfoi - VIDEO PRESENTATION

George Heliopoulos - Delfoi - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Maria Tassopoulou - Contemporary Caryatids - VIDEO PRESENTATION

Maria Tassopoulou - Contemporary Caryatids - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Iakovos Kollaros - Crab Nebula - VIDEO PRESENTATION

Iakovos Kollaros - Crab Nebula - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Keli Mela - GODS - VIDEO PRESENTATION

Keli Mela - GODS - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Δημήτριος Εμμανουήλ - Dimitrios Emmanouil | Τρεις κρίνοι - Three lilies | 70x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | Email: demartworks@gmail.com | SITE: https://demartworks.wordpress.com | FB: https://www.facebook.com/Emmanouelartworks | INSTAGRAM: www.instagram.com/emmanouilartworks

Δημήτριος Εμμανουήλ - Dimitrios Emmanouil | Τρεις κρίνοι - Three lilies | 70x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | Email: demartworks@gmail.com | SITE: https://demartworks.wordpress.com | FB: https://www.facebook.com/Emmanouelartworks | INSTAGRAM: www.instagram.com/emmanouilartworks

Dimitrios Emmanouil - Three lilies - VIDEO PRESENTATION

Dimitrios Emmanouil - Three lilies - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Μαρία Βλασερού - Maria Vlasseros | Sweet | DIGITAL ART- illustration | mail: vmaria044@gmail.com | FB: https://www.facebook.com/mvlass2013/

Μαρία Βλασερού - Maria Vlasseros | Sweet | DIGITAL ART- illustration | mail: vmaria044@gmail.com | FB: https://www.facebook.com/mvlass2013/

Όλγα Ξυθάλη - Olga Xythali | Πέταγμα - Flying | 50x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: olgaxyth8@gmail.com

Όλγα Ξυθάλη - Olga Xythali | Πέταγμα - Flying | 50x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: olgaxyth8@gmail.com

Maria Vlasseros - Sweet - VIDEO PRESENTATION

Maria Vlasseros - Sweet - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Olga Xythali - Flying - VIDEO PRESENTATION

Olga Xythali - Flying - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Εύα Σολδάτου - Eva Soldatou | Thousand faces | 100x100cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | SITE: https://evasoldatou.gr/

Εύα Σολδάτου - Eva Soldatou | Thousand faces | 100x100cm | Λάδια σε καμβά - Oil on canvas | SITE: https://evasoldatou.gr/

Eva Soldatou - Thousand faces - VIDEO PRESENTATION

Eva Soldatou - Thousand faces - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Tassa Μπιτσάνη Πέτρου - Tassa Bitsani Petrou | Πάθος - Passion | 40x30cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylics on canvas | FB: https://www.facebook.com/tassa.petrou

Tassa Μπιτσάνη Πέτρου - Tassa Bitsani Petrou | Πάθος - Passion | 40x30cm | Ακρυλικό σε καμβά - Acrylics on canvas | FB: https://www.facebook.com/tassa.petrou

Γιώργος Χουντάλας - George Houndalas | κα' - ka' | 80x120cm | Μικτή τεχνική σε ακρυλική βάση - Mixed media on acrylic base | mail: georgehoundalas@yahoo.com

Γιώργος Χουντάλας - George Houndalas | κα' - ka' | 80x120cm | Μικτή τεχνική σε ακρυλική βάση - Mixed media on acrylic base | mail: georgehoundalas@yahoo.com

Αγγελική Γκιώνη - Ageliki Gioni | Πτυχές - Aspects | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: atzi.gio@gmail.com | Instagram: atzi.gio

Αγγελική Γκιώνη - Ageliki Gioni | Πτυχές - Aspects | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: atzi.gio@gmail.com | Instagram: atzi.gio

Helena Kandilaki | Broken barrier | 50x60cm | FB: Helena Kandilaki | Instagram: helena.elenart

Helena Kandilaki | Broken barrier | 50x60cm | FB: Helena Kandilaki | Instagram: helena.elenart

Νίνα Σαμοΐλη - Nina Samoili | Βαδίζοντας προς την Ελευθερία - Walking towards Freedom | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas |  mail: antoniasamoili@gmail .com | FB: Nina Samoili

Νίνα Σαμοΐλη - Nina Samoili | Βαδίζοντας προς την Ελευθερία - Walking towards Freedom | 60x50cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: antoniasamoili@gmail .com | FB: Nina Samoili

Tassa Bitsani Petrou - Passion - VIDEO PRESENTATION

Tassa Bitsani Petrou - Passion - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

George Houndalas - κα' - VIDEO PRESENTATION

George Houndalas - κα' - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ageliki Gioni - Aspects - VIDEO PRESENTATION

Ageliki Gioni - Aspects - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Helena Kandilaki - Broken barrier - VIDEO PRESENTATION

Helena Kandilaki - Broken barrier - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Nina Samoili - Walking towards Freedom - VIDEO PRESENTATION

Nina Samoili - Walking towards Freedom - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Κατερίνα Ξαρχοπούλου - Katerina Xarchopoulou | Κι όταν θα γεννώ ποτάμια - And when I will give birth to rivers | 13x18cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | email: kxarchopoulou@gmail.com |  Web page: www.katerina-xarchopoulou9.webnode.com

Κατερίνα Ξαρχοπούλου - Katerina Xarchopoulou | Κι όταν θα γεννώ ποτάμια - And when I will give birth to rivers | 13x18cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | email: kxarchopoulou@gmail.com | Web page: www.katerina-xarchopoulou9.webnode.com

Katerina Xarchopoulou - And when I will give birth to rivers - VIDEO PRESENTATION

Katerina Xarchopoulou - And when I will give birth to rivers - VIDEO PRESENTATION @ www.art-profiles.net

Αναστασία Νικολάου - Anastasia Nicolaou | 21 | 30x50cm | Μωσαϊκό - Mosaic | mail: anasnic@gmail.com

Αναστασία Νικολάου - Anastasia Nicolaou | 21 | 30x50cm | Μωσαϊκό - Mosaic | mail: anasnic@gmail.com

Ματίνα Σιώκη - Matina Sioki | Ουτοπία - Utopia | 70x50cm | Λάδια και ακρυλικά - Oil and acrylics | FB: Matina Soki

Ματίνα Σιώκη - Matina Sioki | Ουτοπία - Utopia | 70x50cm | Λάδια και ακρυλικά - Oil and acrylics | FB: Matina Soki

Πόπη Παλατιανού - Popi Palatianou | Climbing | 70x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: popi.palatianou@gmail.com | FB: Popi Palatianou

Πόπη Παλατιανού - Popi Palatianou | Climbing | 70x50cm | Μικτή τεχνική - Mixed media | mail: popi.palatianou@gmail.com | FB: Popi Palatianou

Κατερίνα Γιαζιτζόγλου - Katerina Giazitzoglou | Ανάδυση - Emergence | 100x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: kgiaz47@gmail.com

Κατερίνα Γιαζιτζόγλου - Katerina Giazitzoglou | Ανάδυση - Emergence | 100x60cm | Λάδι σε καμβά - Oil on canvas | mail: kgiaz47@gmail.com

Ροδούλα Δημουλειά - Rodoula Dimoulia | Dance with passion | 70x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | FB:  https://www.facebook.com/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B1-473801536138963 | INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rodoklia_handmade/?hl=el

Ροδούλα Δημουλειά - Rodoula Dimoulia | Dance with passion | 70x60cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | FB: https://www.facebook.com/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1-%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B1-473801536138963 | INSTAGRAM: https://www.instagram.com/rodoklia_handmade/?hl=el

Όλγα Αικατερίνη Τσουρή - Olga Aikaterini Tsouri | The colors of Athens | 60x80cm | Ακρυλικά - μαρκαδόροι σε καμβά - Acrylics - markers on canvas | mail: oktsouri@gmail.com

Όλγα Αικατερίνη Τσουρή - Olga Aikaterini Tsouri | The colors of Athens | 60x80cm | Ακρυλικά - μαρκαδόροι σε καμβά - Acrylics - markers on canvas | mail: oktsouri@gmail.com

Anastasia Nicolaou - 21 - VIDEO PRESENTATION

Anastasia Nicolaou - 21 - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Matina Sioki - Utopia - VIDEO PRESENTATION

Matina Sioki - Utopia - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Popi Palatianou - Climbing - VIDEO PRESENTATION

Popi Palatianou - Climbing - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Katerina Giazitzoglou - Emergence - VIDEO PRESENTATION

Katerina Giazitzoglou - Emergence - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Rodoula Dimoulia - Dance with passion - VIDEO PRESENTATION

Rodoula Dimoulia - Dance with passion - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Olga Aikaterini Tsouri - The colors of Athens - VIDEO PRESENTATION

Olga Aikaterini Tsouri - The colors of Athens - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Alexandros Emmanouilidis | Dawn | Photo | SITE: https://www.alexandrosemmanouilidis.com/

Alexandros Emmanouilidis | Dawn | Photo | SITE: https://www.alexandrosemmanouilidis.com/

Alexandros Emmanouilidis - Dawn - VIDEO PRESENTATION

Alexandros Emmanouilidis - Dawn - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Ελένη Λουκή - Helen Louki |  Ένωση - Merge | 30x21cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: loukihelen@gmail.com

Ελένη Λουκή - Helen Louki | Ένωση - Merge | 30x21cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: loukihelen@gmail.com

Helen Louki - Merge - VIDEO PRESENTATION

Helen Louki - Merge - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Αγγελική Κώσταλου - Angeliki Kostalou | Dancer | 100x56cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas mail: agikostalou@gmail.com

Αγγελική Κώσταλου - Angeliki Kostalou | Dancer | 100x56cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas mail: agikostalou@gmail.com

Angeliki Kostalou - Dancer - VIDEO PRESENTATION

Angeliki Kostalou - Dancer - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Σοφία Αηδονίδου - Sofia Aidonidou | Lonely train | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofithes@yahoo.gr

Σοφία Αηδονίδου - Sofia Aidonidou | Lonely train | 40x50cm | Ακρυλικά σε καμβά - Acrylics on canvas | mail: sofithes@yahoo.gr

Ευγενία Μπεγγλή - Eugenia Beggli | Αέναο συναίσθημα - Perpetual feeling | 60x60cm | Ψηφιακό - Digital art | https://www.instagram.com/eugeniabeggli/

Ευγενία Μπεγγλή - Eugenia Beggli | Αέναο συναίσθημα - Perpetual feeling | 60x60cm | Ψηφιακό - Digital art | https://www.instagram.com/eugeniabeggli/

Sofia Aidonidou - Lonely train - VIDEO PRESENTATION

Sofia Aidonidou - Lonely train - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Eugenia Beggli - Perpetual feeling - VIDEO PRESENTATION

Eugenia Beggli - Perpetual feeling - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Stella Sevastopoulos | Cosmic Organism II | 29,5x29,5cm | Mixed media on watercolor paper | SITE: www.stellasevastopoulos.com | mail: stelsevas@yahoo.com

Stella Sevastopoulos | Cosmic Organism II | 29,5x29,5cm | Mixed media on watercolor paper | SITE: www.stellasevastopoulos.com | mail: stelsevas@yahoo.com

Stella Sevastopoulos - Cosmic Organism II - VIDEO PRESENTATION

Stella Sevastopoulos - Cosmic Organism II - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net

Χριστίνα Σαββατιανού - Christina Savvatianou | Keep walking until we meet | Abstract photography - people in motion project | mail: plektani8@gmail.com | FB: Plektani - Art - https://www.facebook.com/plektaniart | Instagram: https://www.instagram.com/paraxeno_daimonio | Instagram: https://www.instagram.com/plektaniart/

Χριστίνα Σαββατιανού - Christina Savvatianou | Keep walking until we meet | Abstract photography - people in motion project | mail: plektani8@gmail.com | FB: Plektani - Art - https://www.facebook.com/plektaniart | Instagram: https://www.instagram.com/paraxeno_daimonio | Instagram: https://www.instagram.com/plektaniart/

Christina Savvatianou - Keep walking until we meet - VIDEO PRESENTATION

Christina Savvatianou - Keep walking until we meet - VIDEO PRESENTATION
@ www.art-profiles.net