Μανόλης Μαναράκης - Manolis Manarakis | Résilience | ύψος περίπου 6μ. - height almost 6m. |  Ξύλο - Wood |O τίτλος  résilience δεν μεταφράζεται με μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Σημαίνει περιληπτικά την ικανότητα να μπορείς να αντιμετωπίζεις δύσκολες στρεσογόνες πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να το πει ψυχική δύναμη χωρίς να είναι το απολύτως ακριβές αλλά είναι αρκετά κοντά, σθένος ανθεκτικότητα κλπ αποδίδουν μόνο μέρος της σημασίας του | facebook: Manolis Manarakis | Instagram: manolismarakis

Μανόλης Μαναράκης - Manolis Manarakis | Résilience | ύψος περίπου 6μ. - height almost 6m. | Ξύλο - Wood |O τίτλος résilience δεν μεταφράζεται με μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Σημαίνει περιληπτικά την ικανότητα να μπορείς να αντιμετωπίζεις δύσκολες στρεσογόνες πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να το πει ψυχική δύναμη χωρίς να είναι το απολύτως ακριβές αλλά είναι αρκετά κοντά, σθένος ανθεκτικότητα κλπ αποδίδουν μόνο μέρος της σημασίας του | facebook: Manolis Manarakis | Instagram: manolismarakis