Κωνσταντίνος Κομνηνός - Konstantinos Komninos |  Απογνωση - Despair |  195x60cm | Κάρβουνο και λίγο χρώμα - Charcoal and some color | Αισθανόμαστε απόγνωση λόγο του ιου , λογο του εγκλεισμού, χασίματος ελευθερίας , γιατί δεν ξέρουμε πότε και αν θα λήξει , ουσιαστικά ο άνθρωπος αισθάνεται σαν μονάδα αδύναμος απέναντι στο φαινόμενο | We feel desperate because of a virus, a lockdown, the loss of our liberty, because we don't know when and if it will end. In fact, human beings feel like a weak unit against the phenomenon | Search Konstantinos Komninos @ Google

Κωνσταντίνος Κομνηνός - Konstantinos Komninos | Απογνωση - Despair | 195x60cm | Κάρβουνο και λίγο χρώμα - Charcoal and some color | Αισθανόμαστε απόγνωση λόγο του ιου , λογο του εγκλεισμού, χασίματος ελευθερίας , γιατί δεν ξέρουμε πότε και αν θα λήξει , ουσιαστικά ο άνθρωπος αισθάνεται σαν μονάδα αδύναμος απέναντι στο φαινόμενο | We feel desperate because of a virus, a lockdown, the loss of our liberty, because we don't know when and if it will end. In fact, human beings feel like a weak unit against the phenomenon | Search Konstantinos Komninos @ Google